Ổ MạI DâM, BAY LắC TạI NHà HàNG SàI GòN STAR HOạT độNG NHư THế NàO?

Sau nhiều năm bị dẹp trừ, mại dâm bùng phát trở lại từ nội ô đến những vùng ven TP Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai

Ở TP Biên Hòa có nhiều con đường được coi là “phố mại dâm” như Quốc lộ one đoạn từ cầu Đồng Nai về vòng xoay Tam Hiệp; ngã tư Amata; đường Đồng Khởi Gentlemen theo phường Trảng Dài. Còn ở các vùng ven, hình thức mại dâm núp bóng các loại dịch vụ đầy rẫy dọc the

read more